Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy - koronavírus

Angiologický deň

XI. angiologický deň NÚSCH, a.s.

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Rúško - Odstup - Ruky

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nárast počtu pozitívnych prípadov na ochorenie  COVID-19 na území Bratislavy a celom Slovensku a v záujme ochrany zdravia našich pacientov a zamestnancov, je v NÚSCH, a.s., od 28.08.2020 až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach (viac informácií TU).

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest.
Zároveň informujeme, že vyšetrenia v Preventívnom centre sa až do odvolania nebudú vykonávať.
Všetky skupinové cvičenia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení NÚSCH, a.s. (chrbtica a Kardioklub), sú až do odvolania zrušené.

Za pochopenie ďakujeme.

NÚSCH, a.s., si v roku 2020 pripomína 22. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Upozornenia

Z dôvodu preventívnych opatrení týkajúcich sa eliminácie rizika potenciálne životohrozujúcich nozokomiálnych infekcií u našich pacientov, nie je povolený v priestoroch ústavu pobyt osobám, ktoré nie sú v zdravotno-liečebnom režime. Pobyt je možný na nevyhnutnú dobu iba osobám doprevádzajúcich ambulantných pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. 


V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie (len kapitovaní pacienti).V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk. (Oznamujeme, že od 01.10.2019 sa bezplatne očkuje proti chrípke.)

 

Novinky

28. 9. 2020

OZaT má nové moderné priestory

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., cez víkend úspešne otvoril časť novej „budovy B.“
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) má nové moderné priestory. V najbližších dňoch sa postupne do prevádzky uvedie aj nový Ambulantný trakt a ďalšie pracoviská.

28. 8. 2020

Zákaz návštev v NÚSCH, a.s.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nárast počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 na území Bratislavy a celom Slovensku a v záujme ochrany zdravia našich pacientov a zamestnancov, je v NÚSCH, a.s., od 28.08.2020 až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. V prípade, že ošetrujúci lekár zváži, že návšteva pacienta je potrebná z hľadiska jeho zdravotného stavu, informujte sa, prosím, vopred na jednotlivých oddeleniach NÚSCH, a.s.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok