Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

angiologickyden

XI. angiologický deň NÚSCH, a.s.

2. farmaceutický deň 

2. farmaceutický deň, 23. 4. 2020 
Konferenčná sála (-2. poschodie), NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

Z dôvodu epidemického výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení na území SR, je v NÚSCH, a.s., zákaz návštev na všetky lôžkové oddelenia od 14.02.2020 až do odvolania.

NÚSCH, a.s., Bratislava si v roku 2019 pripomenul už 21. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou vyše 300 úspešných transplantácií srdca.

Upozornenia

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk. (Oznamujeme, že od 01.10.2019 sa bezplatne očkuje proti chrípke.)

 

Novinky

11. 2. 2020

Dámsky klub STV

Hosťom v štúdiu "Dámskeho klubu" STV bola v pondelok 10.02.2020 pani MUDr. Eva Bučeková, PhD. - kardiologička z Kliniky kardiochirurgie NÚSCH, a.s. Témou rozhovoru bol bypass. Čo je to holter a na čo sa používa, vysvetlila v reportáži pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD.

10. 2. 2020

Krištáľové krídlo 2019

Pán prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC získal “Krištáľové krídlo 2019” v kategórii “Medicína a veda.” Je prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a primárom Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. BLAHOŽELÁME.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok