Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

angiologickyden 

 

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

NÚSCH, a.s., Bratislava si v roku 2019 pripomenul už 21. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou vyše 300 úspešných transplantácií srdca.

Oddelenie laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s., je jediným štátnym akreditovaným medicínskym laboratóriom na Slovensku. Je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu. Akreditácia platí do 26.11.2023.

Upozornenia

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk. (Oznamujeme, že od 01.10.2019 sa bezplatne očkuje proti chrípke.)

 

Novinky

9. 1. 2020

NÚSCH, a.s., v Správach RTVS

Vedúca sestra PhDr. Gabriela Šuttová a vedúca fyzioterapeutka PhDr. Katarína Melicherčíková v Správach RTVS porozprávali o veľmi dôležitej prevencii dekubitov. Pilotný program na prevenciu dekubitov, ktorý NÚSCH, a.s., oficiálne spustil 1. októbra 2014, je zameraný na sledovanie rizikových faktorov vzniku preležanín, ich prevenciu a následné ošetrovanie, ako aj ošetrovanie chronických rán metódou vlhkého hojenia.

7. 1. 2020

RTVS - rozhovor s MUDr. Hulmanom

Rozhovor Slovenskému rozhlasu poskytol pán prednosta Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU MUDr. Michal Hulman, PhD. Redaktorka Ľubomíra Goljerová sa s ním porozprávala o jeho práci, začiatkoch, sviatkoch, o tom, ako relaxuje i o novom roku 2020. Príjemné počúvanie.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok