Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry a sanitárov

NÚSCH, a.s., hľadá sestry a sanitárov.
Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Deň NÚSCH

10 rokov transkatétrovej implantácie aortálnej bioprotézy v NÚSCH, a.s.
30. máj 2019, Hotel Gate One, Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

NÚSCH, a.s., Bratislava si pripomína už 21. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 325 úspešných transplantácií srdca (313 dospelých pacientov a 12 detí).

Vzhľadom k tomu, že priamo v areáli NÚSCH, a.s., prebieha výstavba Detského kardiocentra a Diagnostického centra, žiadame pacientov, návštevníkov a zamestnancov, aby nevstupovali na stavbu a dodržiavali všetky pokyny, či už verbálne alebo prostredníctvom značiek a tabúľ. Vstup na stavenisko majú len určení zamestnanci preškolení v zmysle príslušnej legislatívy.
Zároveň sa chceme všetkým ospravedlniť za zvýšený hluk, prašnosť a všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou. Ďakujeme za pochopenie.

PARKOVANIE

Možnosti parkovania v areáli NÚSCH, a.s., sú v súčasnosti značne obmedzené.
Pacienti a návštevníci ústavu môžu zaparkovať na "hornom parkovisku." „Spodné“ sa zrušilo z dôvodu výstavby Detského kardiocentra a Diagnostického centra. Prosíme vás preto o využitie aj inej dopravy ako osobným autom (napríklad MHD - autobusová či električková doprava, prípadne taxík). Pozrite si, ako sa k nám dostanete.

Upozornenie

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk.

Novinky

20. 5. 2019

10 rokov TAVI

Pri príležitosti "10 rokov transkatétrovej implantácie aortálnej bioprotézy v NÚSCH, a.s.," sa dňa 30.5.2019 uskutoční podujatie pre kardiológov a internistov so záujmom o kardiológiu. Koná sa v kongresovom centre hotela Gate One v Bratislave. Koordinátorom podujatia je primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a.s., MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

29. 4. 2019

Medzinárodný deň sestier v NÚSCH

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa v NÚSCH, a.s., dňa 11.5.2019 uskutočnil odborný seminár pod názvom "Srdcové zlyhávanie z pohľadu sestry."
Podujatie otvorol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok