Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Nové moderné katetrizačné pracovisko

Stop dekubitom

Svetový deň prevencie dekubitov
Pridajte sa k nám vo štvrtok 21. novembra 2019

Hľadáme sestry

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

NÚSCH, a.s., Bratislava si pripomína už 21. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou vyše 300 úspešných transplantácií srdca.

Vzhľadom k tomu, že priamo v areáli NÚSCH, a.s., prebieha výstavba Detského kardiocentra a Diagnostického centra, žiadame pacientov, návštevníkov a zamestnancov, aby nevstupovali na stavbu a dodržiavali všetky pokyny, či už verbálne alebo prostredníctvom značiek a tabúľ. Vstup na stavenisko majú len určení zamestnanci preškolení v zmysle príslušnej legislatívy.
Zároveň sa chceme všetkým ospravedlniť za zvýšený hluk, prašnosť a všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou. Ďakujeme za pochopenie.

PARKOVANIE

Možnosti parkovania v areáli NÚSCH, a.s., sú v súčasnosti značne obmedzené.
Pacienti a návštevníci ústavu môžu zaparkovať na "hornom parkovisku." Prosíme vás preto o využitie aj inej dopravy ako osobným autom (napríklad MHD - autobusová či električková doprava, prípadne taxík). Pozrite si, ako sa k nám dostanete.

Upozornenia

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk. (Oznamujeme, že od 01.10.2019 sa bezplatne očkuje proti chrípke.)

Verejné lekáreň SRDCE je z technických príčin dočasne zatvorená.

Novinky

13. 11. 2019

Umelé srdce SynCardia TAH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako jediné pracovisko na Slovensku niekoľkokrát úspešne implantovalo umelé srdce. V rámci krajín V4 bolo zároveň prvé, ktoré odštartovalo program "SynCardia TAH - Total Artificial Heart." V stredu 13.11.2019 o tom informovala na stretnutí s novinármi pani primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.

29. 10. 2019

Nová metóda

Iba v NÚSCH, a.s., na Slovensku aplikujú liek niektorým pacientom so zriedkavou chorobou (pľúcna artériová hypertenzia) cez podkožnú pumpu. Na SR je takýchto pacientov asi 250. Liek sa aplikuje vždy raz za 28 dní. Prvý pacient pán Tomáš Falb porozprával médiám na brífingu o tom, ako žil predtým, ako mu implantovali do tela podkožnú pumpu a ako sa cíti teraz. Z medicínskeho hľadiska informovali pani primárka Odd. zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC a MUDr. Milan Luknár, PhD.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok