Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy - koronavírus

Angiologický deň

XI. angiologický deň NÚSCH, a.s.

2. farmaceutický deň 

2. farmaceutický deň, 24. 9. 2020 
Konferenčná sála (-2. poschodie), NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Cor Sanum

Nadácia Cor Sanum
nezisková organizácia

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že s účinnosťou od
3. júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za stanovených podmienok.

NÚSCH, a.s., naďalej poskytuje svojim pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. V zmysle posledných nariadení MZ SR a ÚVZ SR, okrem akútnych stavov, ktoré boli riešené neodkladne, zvyšujeme postupne počet plánovaných výkonov.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest. V prípade pacientov Závodnej ambulancie, kontaktujte pani MUDr. D. Kučerovú najprv telefonicky (02/59 320 568).
Žiadame pacientov, ktorí prichádzajú do ústavu na ambulantné vyšetrenie, aby vstupovali do budovy s doprovodom len v nevyhnutných prípadoch.
Zároveň informujeme, že vyšetrenia v Preventívnom centre sa až do odvolania nebudú vykonávať.
Všetky skupinové cvičenia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení NÚSCH, a.s. (chrbtica a Kardioklub), sú až do odvolania zrušené.

Za pochopenie ďakujeme.

NÚSCH, a.s., si v roku 2020 pripomína 22. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Upozornenia

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk. (Oznamujeme, že od 01.10.2019 sa bezplatne očkuje proti chrípke.)

 

Novinky

29. 5. 2020

Unikátny zákrok

NÚSCH, a.s., dňa 28.05.2020 po prvý raz na Slovensku zrealizoval unikátny katetrizačný zákrok. Hlavným operatérom bol Petr Vařejka spolu so svojím tímom z oddelenia intervenčnej angiológie.
Prednosta Kliniky angiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚSCH, a.s., Juraj Maďarič vysvetlil, že špecifickosť výkonu spočíva v tom, že lekári vedia ošetriť vydutinu vo veľmi nepríjemnej lokalizácii, ktorú by museli inak operovať. Výkon trvá približne štyri až päť hodín. Viac informácií TU.
   

26. 5. 2020

Nové video

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NÚSCH, a.s., pre Vás pripravilo nové video “Prevencia bolestí chrbta.” Zacvičte si spolu s nami. Video nájdete na webovej stránke NÚSCH, a.s.

 

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok