Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

SKCHK 2019

Hľadáme sestry a sanitárov

NÚSCH, a.s., hľadá sestry a sanitárov.
Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Darujte 2 %

Darujte 2 % Nadácii Detského kardiocentra
Potrebujeme veľa priateľov a 2 % z vašich dlaní.

1. farmaceutický deň

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o 34-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.

Oznamy

NÚSCH, a.s., Bratislava si pripomína už 21. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky. V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 325 úspešných transplantácií srdca (313 dospelých pacientov a 12 detí).

Dňa 26.4.2019 organizuje nemocničná lekáreň NÚSCH, a.s., celodennú odbornú konferenciu pod názvom Farmaceutický deň NÚSCH, a.s. Témou konferencie bude medziodborová spolupráca zdravotníckych pracovníkov - farmaceutov, farmaceutických laborantiek, lekárov, sestier - pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Zároveň poukáže na mnohostranné uplatnenie farmaceutov v rôznych oblastiach zdravotníctva. Veríme, že kvalifikovaní prednášatelia a odborný program prinesú zaujímavé podnety pre odbornú verejnosť.

Vzhľadom k tomu, že priamo v areáli NÚSCH, a.s., prebieha výstavba Detského kardiocentra a Diagnostického centra, žiadame pacientov, návštevníkov a zamestnancov, aby nevstupovali na stavbu a dodržiavali všetky pokyny, či už verbálne alebo prostredníctvom značiek a tabúľ. Vstup na stavenisko majú len určení zamestnanci preškolení v zmysle príslušnej legislatívy.
Zároveň sa chceme všetkým ospravedlniť za zvýšený hluk, prašnosť a všetky obmedzenia súvisiace s výstavbou. Ďakujeme za pochopenie.

PARKOVANIE
Možnosti parkovania
v areáli NÚSCH, a.s., sú v súčasnosti značne obmedzené.
Pacienti a návštevníci ústavu môžu zaparkovať na "hornom parkovisku." „Spodné“ sa zrušilo z dôvodu výstavby Detského kardiocentra a Diagnostického centra. Prosíme vás preto o využitie aj inej dopravy ako osobným autom (napríklad MHD - autobusová či električková doprava, prípadne taxík). Viac informácií nájdete TU.

Upozornenie

V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie. V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom MUDr. Dagmar Kučerovú na dagmar.kucerova@nusch.sk.

Novinky

8. 4. 2019

4. Slovenský kardiochirurgický kongres

V dňoch 9. - 10. mája 2019 sa uskutoční 4. Slovenský kardiochirurgický kongres s medzinárodnou účasťou (Demänovská dolina, hotel Chopok). Organizátorom kongresu je PSCHS pod vedením MUDr. M. Hulmana, PhD., prednostu Kliniky kardiochirurgie a primára Oddelenia kardiochirurgie NÚSCH, a.s. Viac informácií na www.skchk.sk.

 

18. 3. 2019

Výstavba DKC v Bratislave napreduje

Deti s chorými srdiečkami sa budú už čoskoro liečiť v novovybudovaných priestoroch pri NÚSCH, a.s. Práce na výstavbe nového Detského kardiocentra napredujú. Detské kardiocentrum sa tak stane dominantou komplexu NÚSCH, a.s., v Bratislave. Na aktuálny stav priamo na stavbe sa v pondelok 18. marca 2019 bola pozrieť ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok