Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

smutocny oznam

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o viac ako 40-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.LogoDKC

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Pre pacientov NÚSCH, a.s., objednaných do ambulancií v Pavilóne B - ambulancie Oddelenia zlyhávania srdca a transplantácií (OZAT) a do ambulancií pre ochorenia porúch srdcového rytmu - Arytmologických ambulancií:

Vážení pacienti objednaní na ambulantné vyšetrenie do vyššie uvedených ambulancií v Pavilóne B, dovoľte, aby sme Vás v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou informovali o potrebe zavedenia tzv. „OTP režimu" pri návšteve týchto ambulancií, a to z dôvodu minimalizácie infekčných rizík v priestoroch, kde sa nachádzajú aj pacienti po transplantácii srdca, rizikoví pre infekčné ochorenia a ich komplikácie.

Znamená to, že je potrebné, aby ste sa pri vstupe do ambulantného traktu v Pavilóne B v čase Vášho ambulantného vyšetrenia preukázali jedným z nasledovných potvrdení v súvislosti s COVID-19:

„OTP režim" - výlučne osoby • plne zaočkované • alebo testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu, antigénový test 48 hod. od odberu • alebo ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Ďakujeme za pochopenie, vedenie NÚSCH, a.s.


Návštevy v NÚSCH, a.s.
 - viac informácií TU.

Pri plánovaných hospitalizáciách NÚSCH, a.s., vyžaduje RT-PCR negatívny test, a to nie starší ako 72 hodín. Rovnako pri akútnych hospitalizáciách musia byť pacienti otestovaní.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest.

Skupinové cvičenia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení NÚSCH, a.s. (externí klienti), sú až do odvolania zrušené.

Za pochopenie ďakujeme.

NÚSCH, a.s., si v roku 2021 pripomína 23. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s. a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Upozornenia

Z dôvodu preventívnych opatrení týkajúcich sa eliminácie rizika potenciálne životohrozujúcich nozokomiálnych infekcií u našich pacientov, nie je povolený v priestoroch ústavu pobyt osobám, ktoré nie sú v zdravotno-liečebnom režime. Pobyt je možný na nevyhnutnú dobu iba osobám doprevádzajúcich ambulantných pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. 


V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie (len kapitovaní pacienti).V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom sestru Závodnej ambulancie Adrianu Jánošovú na adriana.janosova@nusch.sk.

Boj proti korupcii

Novinky

16. 9. 2021

100 rokov

Pacientka Rozália Skladaná z Bratislavy, ktorej v októbri 2013 nahradili aortálnu chlopňu, sa dožíva krásnych 100 rokov. Absolvovala náhradu aortálnej chlopne transkatétrovou bioprotézou transapikálnym prístupom. Operáciu realizoval prednosta Kliniky kardiochirurgie MUDr. Michal Hulman, PhD. spolu s kardiochirurgom MUDr. Martinom Beňom a svojím tímom.

6. 9. 2021

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Návštevy v NÚSCH, a.s., sa realizujú za dodržiavania protiepidemických opatrení. Viac informácií TU.

   

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok