Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Preventívne centrum

OZNAM
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku sa vyšetrenia v Preventívnom centre až do odvolania nebudú vykonávať.
Za pochopenie ďakujeme.

Na objednanie sa do Preventívneho centra NÚSCH, a.s., kontaktujte:

Mgr. Jannette Mruškovičová (manažérka)

tel.: +421 2 59 320 549

email: janette.mruskovicova@nusch.sk


Mgr. Renáta Jurčovičová 
(asistent)

tel.:+421 2 59 320 265

email: renata.jurcovicova@nusch.sk


POKYNY K PREVENTÍVNEMU KARDIOLOGICKÉMU VYŠETRENIU

1. Ráno prísť nalačno, lieky užiť s malým množstvom vody.
2. Priniesť so sebou:

 • Športové oblečenie na záťažový bicykel (tenisky, tepláky, príp. krátke nohavice).
 • V prípade existencie nejakého srdcovocievneho ochorenia, priniesť relevantnú zdravotnú dokumentáciu, resp. jej kópiu.

Pred vyšetrením sa treba hlásiť na recepcii a volať kl. 7260. Na tejto telefónnej klapke je asistentka Preventívneho centra, ktorá  sa o Vás postará počas všetkých vyšetrení.


POKYNY K PREVENTÍVNEMU CIEVNEMU VYŠETRENIU

V prípade existencie nejakého srdcovocievneho ochorenia, priniesť relevantnú zdravotnú dokumentáciu, resp. jej kópiu.

Pred vyšetrením sa treba hlásiť na recepcii a volať kl. 7260. Na tejto telefónnej klapke je asistentka Preventívneho centra, ktorá  sa o Vás postará počas vyšetrenia.


Kardiologické vyšetrenie

 • Klinické kardiologické vyšetrenia (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie)
 • EKG dvanásťzvodový záznam
 • RTG hrudníka
 • Záťažové EKG ergometria
 • Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca
 • Laboratórne vyšetrenie krvi
  K+  draslík v sére
  Na+ sodík v sére  
  Cl-  chlór v sére
  GLU  glukóza v sére
  UREA  močovina v sére
  KREAT Kreatinín v sére
  UA  kyselina močová v sére
  BIL-T  Bilirubín celkový
  BIL-D  Bilirubín priamy
  GMT gama-glutamyltrasferáza
  ALP alkalická fosfatáza
  AST  aspartátaminotransferáza
  ALT  alanínaminotransferáza
  CHOL Cholesterol celkový
  HDL cholesterol
  LDL cholesterol
  TG  triacylglyceroly
  Krvný obraz + 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov
  Sedimentácia krvných elementov (FW)    

Cievne vyšetrenie - vyšetrenie artérií alebo žíl dolných končatín

angiologické vyšetrenie (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie)
duplexná ultrasonografia artérií alebo žíl dolných končatín
meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)
za príplatok duplexná ultrasonografia ďalšieho cievneho systému

Cievne vyšetrenie zamerané na karotické artérie

duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia (karotické tepny na krku)
meranie tuhosti cievnej steny (spoločná karotická tepna)  

 

Služby Preventívneho centra NÚSCH, a.s., sú spoplatnené, pacient si ich v plnej výške hradí sám.

Platené vyšetrenia a služby

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok