Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Všeobecné dôležité informácie

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny na jednotlivých oddeleniach sú od 15:00 do 17:00 s výnimkou Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OIAM), ARO a JIS, kde sú návštevy povolené len výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára alebo primárky.

Centrálna karta

Pred každou návštevou ambulancie je potrebné sa zaregistrovať v Centrálnej karte (prízemie budovy - vestibul), kde pacient predloží tieto doklady:

 1. Občiansky preukaz
 2. Preukaz poistenca
 3. Odporúčanie od lekára - kardiológa, angiológa alebo internistu

Čo si potrebujete doniesť do ústavu

V prípade, že je Vaša hospitalizácia v NÚSCH, a.s., nevyhnutná, je potrebné si so sebou doniesť:

 1. Zdravotnú dokumentáciu (zdravotnú kartu od Vášho obvodného – rajónneho lekára, prípadne dokumentáciu od Vášho ošetrujúceho lekára)
 2. Hygienické potreby
 3. Vhodné prezuvky


Kaplnka – bohoslužby

Štvrtok 18:00 - katolícke bohoslužby (podľa záujmu)
Sobota 17:30 - evanjelické bohoslužby
Nedeľa 9:00 - katolícke bohoslužby

V prípade záujmu o iné bohoslužby treba kontaktovať pani Evu Kameniarovú, tel. č.: +421 2 59 320 443, ktorá poskytuje bližšie informácie o bohoslužbách.

 

Verejná lekáreň SRDCE

Verejná lekáreň Srdce je od 1. mája 2016 lekárňou NÚSCH, a.s.

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota a Nedeľa zatvorené

Zodpovedná vedúca: PharmDr. Daniela Juricová

Telefón: +421 2  323 212 10

Email: srdce@nusch.sk

 

Bufet Delikanti

Prevádzkuje: Delikanti, s.r.o., Námestie Hraničiarov 35, 851 03  Bratislava

Zodpovedná vedúca: Karolína Vrbovská

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok: 6:45 - 16:30

Sobota, nedeľa: 12:30 - 17:00


Ďalšie predajne a automaty

 • automaty na kávu a nealkoholické nápoje
 • bankomat
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok