Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Postup pri objednávaní pacienta

Vzhľadom na limitovanú kapacitu nášho zdravotníckeho zariadenia z hľadiska personálneho, priestorového i časového, je elektívne odborné vyšetrenie v NÚSCH, a.s., možné na základe písomnej požiadavky odborného lekára (alebo nemocničného lekára v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie. Toto odporúčanie odošle daný špecialista poštou na adresu: Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava 37, faxom: 02/59 320 287 alebo emailom na adresu: ambulancie@nusch.sk. Ďalší postup závisí od informácií uvedených v žiadosti. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi, prípadne lekárovi telefonicky.

Na vyšetrenie si pacient prinesie:

  • odporúčanie od špecialistu
  • preukaz poistenca
  • občiansky preukaz
  • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis)

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok