Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Nadštandardné izby

NÚSCH, a.s., prevádzkuje pre hospitalizovaných pacientov osobitné izby, ktorých vybavenie presahuje štandardný charakter pobytu v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na týchto klinikách:

  • Kardiologická klinika: 3 nadštandardné izby
  • Klinika kardiochirugie: 2 nadštandardné izby
  • Klinika cievnej chirurgie: 1 nadštandardná izba

NÚSCH, a.s., poskytuje za príplatok možnosť ubytovania a celodenného stravovania blízkej osobe pacienta.

Objednávky nadštandardných izieb

Kardiologická klinika - prijímacia kancelária +421 (2) 59 320 250
Kardiochirurgická ambulancia +421 (2) 59 320 259
Sekretariát cievnej chirurgie  +421 (2) 59 320 635

Cenník služieb v nadštandardnej izbe

SlužbyPacientBlízka osoba pacienta
Ubytovanie (1 noc) 35 € 50 €
Stravovanie (1 deň) v cene ubytovania 10 €
 
Za objednanie nadštandardnej izby sa platí zálohová platba vo výške 175 €.
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok