Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Dotazníky a sťažnosti

Dotazníky

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a kontroly:

  • telefonicky na čísle +421 (2) 59 320 548

Sťažnosti

V NÚSCH , a.s.,  prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností zabezpečuje Referát kontroly a sťažností v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Telefón: +421 (2) 59 320 548

Podávanie sťažností:

  • listom - zaslaním na Referát kontroly a sťažností na adresu ústavu
  • osobne - na Referát kontroly a sťažností, prízemie, č.d. 3.103 prízemie
  • e-mailom - staznosti@nusch.sk

Každá sťažnosť (písomná aj ústna) musí spĺňať zákonné náležitosti. Viac informácií o zákone č. 9/2010 Z.z. nájdete na www.zbierka.sk.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok