Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Dotazníky a sťažnosti

Dotazníky

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a kontroly:

  • telefonicky na čísle +421 (2) 59 320 622

Sťažnosti

V NÚSCH , a.s. prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností zabezpečuje oddelenie kontroly a sťažností v súlade so zákonom NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

Telefón: +421 (2) 59 320 622

Podávanie sťažností:

  • listom - zaslaním na Oddelenie kontroly a sťažností na adresu ústavu
  • osobne - na Oddelení kontroly a sťažností, prízemie, č.d. 01423114, BLOK A/riaditeľstvo

Každá sťažnosť (písomná aj ústna) musí spĺňať zákonné náležitosti. Viac informácií o zákone č. 152/1998 Z.z. nájdete na www.zbierka.sk.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok