Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Detské kardiocentrum

 • Klinika detskej kardiológie LF UK
 • Kardiologické oddelenie
 • Úsek porúch rytmu a kardiostimulácie
 • Úsek odborných ambulancií
 • Oddelenie JIS pre Kardiológiu
 • Kardiochirurgické oddelenie
 • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • Oddelenie funkčného vyšetrovania
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok