Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vstup do zdravotníckych zariadení po novom nie je podmienený očkovaním ani testovaním na ochorenie COVID-19. To platí pre pacientov, sprevádzajúce osoby i návštevy, rovnako pre zamestnancov či praxujúcich študentov. Ak bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžadovať test, vykoná ho v rámci svojej réžie priamo vo svojom zariadení.

NÁVŠTEVY v NÚSCH, a.s.

Pre priaznivý vývoj epidemickej situácie v NÚSCH, a.s., sa opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach nemocnice.

Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas víkendových dní v čase platných návštevných hodín (15:00 - 17:00).
Výnimkou sú Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Oddelenie kardiochirurgie, kde sú návštevy naďalej zakázané.

U návštev aj sprevádzajúcich osôb je stále podmienený vstup na oddelenia prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest.

Za pochopenie ďakujeme.

Rúško - Odstup - Ruky

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok