Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vstup do zdravotníckych zariadení nie je podmienený očkovaním ani testovaním na ochorenie COVID-19. To platí pre pacientov i sprevádzajúce osoby, rovnako pre zamestnancov či praxujúcich študentov. Ak bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžadovať test, vykoná ho v rámci svojej réžie priamo vo svojom zariadení.

NÁVŠTEVY v NÚSCH, a.s.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v SR, od 11.07.2022 NIE SÚ POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach.

Uvedené platí až do odvolania.

Výnimku majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť
  • so súhlasom vedúceho pracoviska pri mimoriadnej situácii

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest.

Za pochopenie ďakujeme.

Rúško - Odstup - Ruky

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok