Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Nadácia Cor Sanum

Nadácia COR SANUM je nezisková organizácia registrovaná na MV SR.

Cieľom nadácie je podporovať aktivity vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o zdravie obyvateľov Slovenska s primárnym zameraním na oblasť prevencie, ošetrenia a liečby kardiovaskulárnych chorôb.

Nadácia vykonáva nadačnú činnosť v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

Verejnoprospešným účelom nadácie je v prvom rade ochrana zdravia, zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, rozvoj a prehlbovanie vzdelania v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, podpora výskumu a vývoja v oblasti kardiochirurgie, osvetová a propagačná činnosť, ako aj podpora programov na zvýšenie pooperačnej starostlivosti.

Súvisiace dokumenty

Cor Sanum

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok