Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Systém HACCP

Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov bol zavedený v 60.rokoch minulého storočia v USA pre NASA, aby sa zabezpečila ochrana všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami.

Pozostáva z nasledujúcich zásad a krokov implementácie

 1. Analýza nebezpečenstva
 2. Identifikácia kritických kontrolných bodov – CCP
 3. Určenie kritických limitov – CL
 4. Určenie spôsobu kontroly, monitorovania, pre dodržiavanie kritických limitov každého CCP
 5. Určenie nápravných opatrení, ak sa nedodržia kritické limity
 6. Určenie spôsobu overovania (verifikácie) zistených výsledkov
 7. Vedenie záznamov, evidencie a dokumentácie

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa stal jedinou nemocnicou na Slovensku, ktorá má zavedený a certifikovaný systém HACCP.

Systém HACCP  v zmysle Potravinového kódexu je zavedený a certifikovaný od roku 2005.

Súvisiace dokumenty

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok