Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NUSCHLETTERS

NÚSCHletters je online-časopis, ktorý vychádza štvrťročne a obsahuje aktuálne informácie o liekoch od farmaceutov nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s.
ISSN 2644-6375

 

Šéfredaktor: PharmDr. Slávka Porubcová

slavka.porubcova@nusch.sk

 

Zástupca šéfredaktora: PharmDr. Kristína Krajčovičová

kristina.krajcovicova@nusch.sk 

 

Redakčná rada:

PharmDr. Kristína Szmicseková, PhD.

Mgr. Andrea Krajčíová

Mgr. Mária Michalková

PharmDr. Ingrid Glosová

PharmDr. Ľudmila Vrbová

RNDr. Katarína Machajová

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok