Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

21. 2. 2019

Seminár organizovaný farmaceutmi Nemocničnej lekárne NÚSCH, a.s

21. februára 2019 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a.s., uskutočnil už piaty seminár organizovaný farmaceutmi Nemocničnej lekárne určený pre farmaceutov z Bratislavy a blízkeho okolia so záujmom o klinicko-farmaceutické činnosti. Téma seminára bola „Liekmi indukované poškodenie uropoetického systému."

 

Detail novinky...

18. 2. 2019

NÚSCH, a.s., v Slovenskom rozhlase

Prácu operačných sestier v súvislosti s Európskym dňom perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier v Slovenskom rozhlase priblížili vedúca sestra Úseku operačných sál Mgr. Monika Zibrinová a pán prednosta Kliniky kardiochirurgie MUDr. Michal Hulman, PhD.
Celý rozhovor si môžete vypočuť TU.

Detail novinky...

18. 2. 2019

Aktuality.sk - rozhovor

Ďakujeme portálu Aktuality.sk za pekný rozhovor so špičkovým lekárom MUDr. P. Vařejkom, CSc. (vedúci lekár Oddelenia intervenčnej angiológie).

Prečítať si ho môžete TU.

Detail novinky...

15. 2. 2019

Publikácia o NÚSCH, a.s.

NÚSCH, a.s, vydal publikáciu o jednotlivých jeho klinikách a oddeleniach a predovšetkým o špičkovom tíme odborníkov, ktorí garantujú vrcholnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pozrite si publikáciu o NÚSCH, a.s.

Detail novinky...

14. 2. 2019

Zákaz návštev v NÚSCH, a.s.

Z dôvodu epidemického výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení na území SR, je v NÚSCH, a.s., od 12.2.2019 zákaz návštev na všetky lôžkové oddelenia. O jeho odvolaní budeme informovať.
Za pochopenie ďakujeme. 

 

Detail novinky...

28. 1. 2019

Krištáľové krídlo 2018

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. V kategórii "medicína a veda" získal ocenenie pán prednosta Kliniky kardiochirurgie a primár Oddelenia kardiochirurgie NÚSCH, a.s., MUDr. Michal Hulman, PhD. Blahoželáme.

Detail novinky...

24. 1. 2019

Satelitné sympózium

V dňoch 18. a 19. januára 2019  sa v Bratislave uskutočnilo Satelitné sympózium Pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny organizované spolu s Internal meeting-om Sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti Slovenskej pediatrickej spoločnosti v spolupráci s Americko-rakúskou nadáciou (AAF) a Detskou nemocnicou - Children´s Hospital of Philadelphia. 

Detail novinky...

16. 1. 2019

NÚSCH, a.s., v Dámskom klube STV

V pondelok 21.1.2019 bol NÚSCH, a.s., live v Dámskom klube STV. Pozvanie prijala vedúca sestra PhDr. Gabriela Šuttová z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca. ❤️ Téma: prevencia pred dekubitmi

 

Detail novinky...

7. 1. 2019

Skutočný príbeh

Príbeh našej pacientky: "Srdce, pod ktorým nosila syna, zlyhalo"
Usmiata žena s novým srdcom je unikátny prípad slovenskej medicíny.

Detail novinky...

3. 12. 2018

OLM NÚSCH, a.s.

Oddelenie laboratórnej medicíny NÚSCH, a.s., je jediným štátnym akreditovaným medicínskym laboratóriom na Slovensku. Je spôsobilé vykonávať vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok