Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

29. 5. 2020

Unikátny zákrok

NÚSCH, a.s., dňa 28.05.2020 po prvý raz na Slovensku zrealizoval unikátny katetrizačný zákrok. Hlavným operatérom bol MUDr. Petr Vařejka, CSc., spolu so svojím tímom z oddelenia intervenčnej angiológie.
Prednosta Kliniky angiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚSCH, a.s., Juraj Maďarič vysvetlil, že špecifickosť výkonu spočíva v tom, že lekári vedia ošetriť vydutinu vo veľmi nepríjemnej lokalizácii, ktorú by museli inak operovať. Výkon trvá približne štyri až päť hodín. Viac informácií TU.
   

Detail novinky...

26. 5. 2020

Nové video

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NÚSCH, a.s., pre Vás pripravilo nové video “Prevencia bolestí chrbta.” Zacvičte si spolu s nami. Video nájdete na webovej stránke NÚSCH, a.s.

 

Detail novinky...

27. 3. 2020

Stanovisko

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti, NÚSCH, a.s. a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu prof. MUDr. R. Hatalu, CSc., k užívaniu ACEi / ARB / ARNI pri ochorení COVID-19. Prečítať si ho môžete TU.
Rozhovor s pánom prof. MUDr. R. Hatalom, CSc., na TA3.

Detail novinky...

24. 3. 2020

POĎAKOVANIE - rúška, ochranné štíty

NÚSCH, a.s., chce z celého ❤️ čo najúprimnejšie POĎAKOVAŤ všetkým úžasným a dobrým ľuďom a jeho šikovným zamestnancom, ktorí vo svojom voľnom čase i počas denných a nočných služieb šili ochranné tvárové rúška. Nechali v nich obrovský kus lásky a empatie. A za to obrovská vďaka. Zamestnanci NÚSCH, a.s., rúška denne nosia a chránia tak nielen seba, ale aj ostatných. Ďalšie rúška sa šijú aj v týchto chvíľach... a sú na ceste k nám... ĎAKUJEME.

Detail novinky...

17. 3. 2020

Reakcia na informácie z facebooku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), je informovaný o svojich zamestnancoch, ktorí sa vrátili (vracajú) zo zahraničia na Slovensko.
U niektorých v čase ich návratu do práce, nebolo ešte v platnosti mimoriadne nariadenie vlády SR, podľa ktorého „každý občan SR je povinný po návrate zo zahraničia prihlásiť sa u svojho praktického lekára a  dodržať 14-dňovú karanténu.“ Každý zamestnanec po návrate na Slovensko absolvoval konzultáciu s ústavným hygienikom a lekárkou Závodnej ambulancie NÚSCH, a.s., s následným individuálnym riešením danej situácie (išlo presne o 11 zamestnancov). NÚSCH, a.s., striktne dodržiava všetky usmernenia hlavného hygienika SR o karanténe, vrátane rodinných príslušníkov, usmernenia MZ SR a svoje interné nariadenia. Ústav má v súčasnosti v domácej karanténe 10 svojich zamestnancov. NÚSCH, a.s., v čase poslania stanoviska, nemá vedomosť o tom, že by polícia navštívila niektorého zamestnanca.

Detail novinky...

16. 3. 2020

Neodkladná ZS

NÚSCH, a.s., naďalej poskytuje svojim pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami neodkladnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Detail novinky...

19. 2. 2020

Live prenosy do Prahy

V Prahe sa na 45. Medzinárodných angiologických dňoch opäť stretli odborníci z cievnej medicíny, aby sa podelili o skúsenosti. Súčasťou kongresu boli aj priame prenosy dvoch miniinvazívnych zákrokov na cievach a tepnách, ktoré v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., realizoval pán MUDr. Petr Vařejka, CSc., spolu so svojím skvelým tímom z Oddelenia intervenčnej angiológie. Viac sa dozviete v príspevku Slovenského rozhlasu a článku s videom agentúry SITA.

 

Detail novinky...

11. 2. 2020

Dámsky klub STV

Hosťom v štúdiu "Dámskeho klubu" STV bola v pondelok 10.02.2020 pani MUDr. Eva Bučeková, PhD. - kardiologička z Kliniky kardiochirurgie NÚSCH, a.s. Témou rozhovoru bol bypass. Čo je to holter a na čo sa používa, vysvetlila v reportáži pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD.

Detail novinky...

10. 2. 2020

Krištáľové krídlo 2019

Pán prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC získal “Krištáľové krídlo 2019” v kategórii “Medicína a veda.” Je prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a primárom Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. BLAHOŽELÁME.

Detail novinky...

27. 1. 2020

"Špecialisti" TV Markíza

V “ŠpecialistochTV Markíza dňa 25.1.2020 sa redaktorka Zuzana Javorová venovala srdcu. ❤️ Desaťtisícom z nás totiž robí problémy zadýchavanie, búšenie, či nedostatok síl. Niekedy to spôsobuje iba bežná choroba, no môže to byť príznak "srdcových arytmií.” Aké sú najčastejšie prejavy a liečba, porozprával MUDr. Peter Hlivák, PhD., z Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok