Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

10. 5. 2010

Nová nádej pre pacientov so sklerózou multiplex

Skleróza multiplex a chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI)

Chronická mozgovomiešna žilová nedostatočnosť (chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia - CCSVI) predstavuje chronické žilové ochorenie (uznané Medzinárodnou Flebologickou Úniou v roku 2009 - Consensus Document of the International Union of Phlebology - IUP)

Detail novinky...

16. 4. 2010

Prieskum spokojnosti poistencov VšZP

Jedným z kritérií v rámci indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti samotným pacientom.

Detail novinky...

16. 4. 2010

Seminár o problematike srdcového zlyhávania

Problematike srdcového zlyhávania bol venovaný pätnásty ročník odborných seminárov organizovaných 14.4.2010 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s.

Detail novinky...

12. 4. 2010

Zomrel prof. Juraj Fabián

Zomrel významný slovenský kardiológ profesor Juraj Fabián, zakladateľ systematického programu transplantácie srdca.

Detail novinky...

30. 3. 2010

Pracovné miesto: lekár anesteziológ

NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, prijme do pracovného pomeru lekára anesteziológa na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Detail novinky...

4. 11. 2009

Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Komplexný systém na zaznamenávanie, analýzu a vyhodnotenie TWA“.

Detail novinky...

21. 10. 2009

Výzva na predkladanie ponúk

V súlade s § 25 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme verejne prístupným spôsobom výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky  „Strážna služba

Detail novinky...

28. 5. 2009

Kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM

Dnes o 16,00 hod. sa v hoteli Bôrik  za účasti ministra zdravotníctva Richarda Rašiho začína 13. medzinárodný kardiochirurgický kongres DANUBIAN FÓRUM.

Detail novinky...

18. 5. 2009

Pacientka sa vracia do Košíc

Vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacientky Aleny Kováčovej bolo rozhodnuté o jej preložení späť do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok