Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

10. 2. 2020

Krištáľové krídlo 2019

Pán prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC získal “Krištáľové krídlo 2019” v kategórii “Medicína a veda.” Je prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a primárom Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s. BLAHOŽELÁME.

Detail novinky...

27. 1. 2020

"Špecialisti" TV Markíza

V “ŠpecialistochTV Markíza dňa 25.1.2020 sa redaktorka Zuzana Javorová venovala srdcu. ❤️ Desaťtisícom z nás totiž robí problémy zadýchavanie, búšenie, či nedostatok síl. Niekedy to spôsobuje iba bežná choroba, no môže to byť príznak "srdcových arytmií.” Aké sú najčastejšie prejavy a liečba, porozprával MUDr. Peter Hlivák, PhD., z Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.

Detail novinky...

9. 1. 2020

NÚSCH, a.s., v Správach RTVS

Vedúca sestra PhDr. Gabriela Šuttová a vedúca fyzioterapeutka PhDr. Katarína Melicherčíková v Správach RTVS porozprávali o veľmi dôležitej prevencii dekubitov. Pilotný program na prevenciu dekubitov, ktorý NÚSCH, a.s., oficiálne spustil 1. októbra 2014, je zameraný na sledovanie rizikových faktorov vzniku preležanín, ich prevenciu a následné ošetrovanie, ako aj ošetrovanie chronických rán metódou vlhkého hojenia.

Detail novinky...

7. 1. 2020

RTVS - rozhovor s MUDr. Hulmanom

Rozhovor Slovenskému rozhlasu poskytol pán prednosta Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU MUDr. Michal Hulman, PhD. Redaktorka Ľubomíra Goljerová sa s ním porozprávala o jeho práci, začiatkoch, sviatkoch, o tom, ako relaxuje i o novom roku 2020. Príjemné počúvanie.

Detail novinky...

9. 12. 2019

Mikuláš v NÚSCH, a.s.

V NÚSCH, a.s., bolo v sobotu 7.12.2019 príjemne a veselo. Svojou návštevou Mikuláš, čertík a anjelik potešili detičky zamestnancov ústavu. Podarovali im balíčky sladkostí a ovocia.

Detail novinky...

22. 11. 2019

STOP dekubitom

Viacero workshopov venujúcich sa problematike preležanín sme si 21.11.2019 pripravili pri príležitosti Svetového dňa prevencie dekubitov pre širokú verejnosť.
V rámci bohatého edukačného programu si mohli záujemcovia pozrieť na piatich stanovištiach praktické ukážky lepenia špeciálnych náplastí, polohovanie pacientov, oboznámiť sa s výživovými doplnkami či ochrannou kozmetikou. Získať tak mohli informácie o tom, čo je preležanina, ako a prečo vzniká. Rovnako boli oboznámení s domácou ošetrovateľskou starostlivosťou, ako sa postarať o pacienta doma, či ako sa skontaktovať s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Detail novinky...

18. 11. 2019

Delegácia z Kene v NÚSCH, a.s.

Keňský viceminister Ababu Namwamba v piatok 15.11.2019 diskutoval s generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., Ing. Mongim Msolly, MBA. Prebrali ďalšie možnosti prehĺbenia spolupráce v oblasti zdravotníctva. Naše tímy chodia do východnej Afriky učiť a liečiť deti s vrodenými srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Detail novinky...

13. 11. 2019

Umelé srdce SynCardia TAH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako jediné pracovisko na Slovensku niekoľkokrát úspešne implantovalo umelé srdce. V rámci krajín V4 bolo zároveň prvé, ktoré odštartovalo program "SynCardia TAH - Total Artificial Heart." V stredu 13.11.2019 o tom informovala na stretnutí s novinármi pani primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC.

Detail novinky...

29. 10. 2019

Nová metóda

Iba v NÚSCH, a.s., na Slovensku aplikujú liek niektorým pacientom so zriedkavou chorobou (pľúcna artériová hypertenzia) cez podkožnú pumpu. Na SR je takýchto pacientov asi 250. Liek sa aplikuje vždy raz za 28 dní. Prvý pacient pán Tomáš Falb porozprával médiám na brífingu o tom, ako žil predtým, ako mu implantovali do tela podkožnú pumpu a ako sa cíti teraz. Z medicínskeho hľadiska informovali pani primárka Odd. zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC a MUDr. Milan Luknár, PhD.

Detail novinky...

28. 10. 2019

Kardiologické ambulantné vyšetrenie v NÚSCH, a.s.

Čo všetko čaká ako nového pacienta na Ambulantnom oddelení NÚSCH, a.s., ktoré je akousi vstupnou bránou do ústavu? Z akých vyšetrení pozostáva kardiologické ambulantné vyšetrenie? Pozrite si video s pani primárkou MUDr. Ivanou Šoóšovou, PhD., FESC, na webe denníka Pravda.

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok