Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

3. 5. 2022

NÁVŠTEVY v NÚSCH, a.s.

Pre priaznivý vývoj epidemickej situácie v NÚSCH, a.s., sa opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach nemocnice.
Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas víkendových dní v čase platných návštevných hodín (15:00-17:00). Výnimkou sú Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Oddelenie kardiochirurgie, kde sú návštevy naďalej zakázané. U návštev aj sprevádzajúcich osôb je stále podmienený vstup na oddelenia prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. Ďakujeme za pochopenie.

Detail novinky...

3. 3. 2022

Pomoc Ukrajine

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave je pripravený pomôcť pacientom z Ukrajiny s kardiovaskulárnymi ochoreniami a poskytnúť im potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Detail novinky...

12. 1. 2022

Prelomová operácia

V USA transplantovali pacientovi srdce prasaťa. Ide o prelom v medicíne, ktorý by jedného dňa mohol pomôcť vyriešiť obrovský nedostatok ľudských orgánov od darcov. Viac informácií TU.

Detail novinky...

18. 11. 2021

Dámsky klub STV

Hosťom v štúdiu Dámskeho klubu STV bola dňa 16.11.2021 MUDr. Alena Ftáčniková - kardiologička na Odd. kardiochirurgie NÚSCH, a.s. Témou rozhovoru bola starostlivosť o pacienta pred a po kardiochirurgickom výkone.

Detail novinky...

20. 10. 2021

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Návštevy v NÚSCH, a.s., sú od 20.10.2021 zakázané. Viac informácií TU.

   

Detail novinky...

16. 9. 2021

100 rokov

Pacientka Rozália Skladaná z Bratislavy, ktorej v októbri 2013 nahradili aortálnu chlopňu, sa dožíva krásnych 100 rokov. Absolvovala náhradu aortálnej chlopne transkatétrovou bioprotézou transapikálnym prístupom. Operáciu realizoval prednosta Kliniky kardiochirurgie MUDr. Michal Hulman, PhD. spolu s kardiochirurgom MUDr. Martinom Beňom a svojím tímom.

Detail novinky...

25. 8. 2021

TELERÁNO TV Markíza

Vo štvrtok 26.08.2021 bola pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., hosťom v Teleráne TV Markíza. Téma rozhovoru - hypertenzia a naše srdce. 

Detail novinky...

9. 8. 2021

TELERÁNO TV Markíza

V stredu 11.08.2021 bola hosťom v Teleráne TV Markíza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. - prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s. a primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca. Téma rozhovoru - myokarditídy a perikarditídy, ktoré môžu súvisieť s očkovaním proti COVIDu-19.

Detail novinky...

20. 5. 2021

NOVÉ MR PRACOVISKO

V NÚSCH, a.s., uviedol v stredu 19.05.2021 minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oficiálne do prevádzky nové pracovisko magnetickej rezonancie (MR). Viac informácií a fotografie TU.

Detail novinky...

11. 5. 2021

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň sestier. Všetky sestry si zaslúžia pochvalu, poďakovanie a ochranu. Ďakujeme za vašu silu a námahu, ktorú vkladáte do práce, za odvahu a entuziazmus, s ktorými zvládate často veľmi náročné situácie, za vaše veľké srdce.
Aj NÚSCH, a.s., chce vyzdvihnúť prácu sestier, ako i všetkých zdravotníckych pracovníkov na úseku ošetrovateľskej starostlivosti. 
 

Detail novinky...

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok