Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Voľné pracovné miesta

NÚSCH, a.s., príjme do trvalého pracovného pomeru zdravotníckych pracovníkov v kategórii:

26. jún 2019

Primár Oddelenia cievnej chirurgie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (Lekárska fakulta)
 • získaná špecializácia v príslušnom odbore
 • manažment riadiacich pracovníkov v zdravotníctve alebo 15-ročná odborná zdravotnícka prax
 • organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • znalosť anglického jazyka vítaná

04. júna 2019

Lekári na úsek Kardiológie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore Kardiológia alebo zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Kardiológia, prípadne plánovaná zmena špecializačného štúdia na tento odbor, najlepšie (ale nie výlučne) po absolvovaní hlavného internistického kmeňa
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

Hľadáme lekárov na začiatku kariéry, ktorí majú chuť a vôľu pracovať ako kardiológovia v nemocnici a v budúcnosti rozvíjať tento odbor na Slovensku.

Ponúkame

 • Možnosť získania atestácie v odbore Kardiológia, ako aj ďalšieho vzdelávania v niektorej z kardiologických subšpecializácií.
 • Možnosť učiť sa od renomovaných špecialistov v odbore.
 • Ponúkame prácu v moderných priestoroch, v zariadení vybavenom kvalitnou technikou.
 • Podporujeme aktivity v oblasti vedy a výskumu, umožňujeme a podporujeme získavanie vedomostí na kongresoch a študijných pobytoch doma aj v zahraničí.

04. júna 2019

Lekár na Oddelenie funkčnej diagnostiky v DKC

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v odbore pediatria a detská kardiológia vítaná
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť, flexibilita, tímová práca so zameraním na intervenčné katetrizačné vyšetrenia a zákroky
 • morálna bezúhonnosť

31. január 2019

Lekár na Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • prax vo vyššie uvedenom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

28. novembra 2018

Lekár - neurológ

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializácia v príslušnom odbore - neurológia
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka vítaná

22. marec 2019

Oddelenie kardiochirurgie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • bez špecializácie, prípadne špecializácia v špecializačnom odbore kardiológia, alebo po absolvovaní hlavného internistického kmeňa so zameraním na kardiológiu
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka 

30. júla 2018

Sestry

Hľadáme sestry do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Požadované predpoklady

 • odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
 • špecializácia v príslušnom odbore vítaná
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

31. január 2019

Praktická sestra

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

30. júla 2018

Sanitári

Hľadáme sanitárov do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Požadované predpoklady

 • ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/praktická sestra
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť

PONÚKAME

 • Výhodné platové podmienky nad rámec zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorý reguluje mzdy zdravotníckych pracovníkov.
 • Preplácanie nadčasových hodín.
 • Náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec Zákonníka práce.
 • Motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách.
 • Osobné ohodnotenie.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
 • Príplatok za zmennosť.
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Príspevok na zabezpečenie účasti na kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí.
 • Pracovné voľno s náhradovou mzdy na sústavné vzdelávanie nad rámec Zákonníka práce.
 • Odborný a kariérny rast.
 • Ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.
 • Týždeň dovolenky navyše nad rámec Zákonníka práce.
 • Odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.

4. septembra 2018

Kuchári na Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce

 • technologická príprava jednotlivých jedál zameraná na diétnu prípravu podľa určených diét

Platové podmienky: od 745 eur + pohyblivá zložka mzdy a rizikový príplatok

2. februára 2018

Upratovač/ka

Ponúkame

 • výhodné platové podmienky (od 565 eur)
 • osobný príplatok
 • motivačný príplatok
 • ubytovanie za zvýhodnených podmienok
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • zľava na rekondičný pobyt v kúpeľoch Kúpele Dudince

4. septembra 2018

Servírky stravy na Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Náplň práce

 • servíruje raňajky, obedy a večere a expeduje ich podľa rozpisu jednotlivých diét a oddelení
 • nahlasuje zmeny diét z oddelení diétnym sestrám

Platové podmienky: od 597 eur + pohyblivá zložka mzdy a rizikový príplatok

10. júla 2018

Elektrikár

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Náplň práce

 • údržba rozvádzačov, elektrickej, motorickej a oznamovacej techniky
 • elektroinštalačné práce
 • pohotovostná služba, odstraňovanie havarijných situácií

Požiadavky

 • min. § 22 – samostatný elektrotechnik v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • schopnosť čítať výkresovú dokumentáciu
 • práca vo výškach, nočná práca, samostatná práca, práca v kolektíve

Platové podmienky: od 745 € + pohyblivá zložka mzdy a rizikový príplatok

Ako sa prihlásiť

Žiadosti doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, motivačným listom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a dokladom o registrácii v stavovskej organizácii, zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Kontakty

PhDr. Oľga Sekaninová
námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo
Telefón: +421 (2) 59 320 240

Mgr. Mária Orlíková
vedúca Odboru ľudských zdrojov
Telefón: +421 (2) 59 320 242

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok