Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Informácie pre študentov

Sme moderné pracovisko, ktoré podporuje svojich existujúcich zamestnancov v štúdiu počas práce – naši kolegovia pracujú s podporou zamestnávateľa na svojej profesionálnej ceste.

Zároveň vítame študentov a absolventov nielen zdravotníckych škôl, aby sa k nám prišli pozrieť, vyskúšať pracoviská a vidieť nás pri práci.

NÚSCH, a.s., plní úlohy metodického centra pre komplexné riešenie úloh kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike a podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. V oblasti zdravotníckeho vzdelávania NÚSCH, a.s.,plní úlohy výučbových základní Slovenskej zdravotníckej univerzity a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ak máte záujem o stáž, brigádu, návštevu, deň s niektorým z našich zamestnancov, prihláste sa na nada.repanova@nusch.sk

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok