Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Kardioklub pri NÚSCH, a.s.

Aktuálne informácie

Informácia o príspevku na vstupenky na kultúru

Výbor Kardioklubu 

Ing. Marcela  GATCIOVÁ predsedníčka (0903 707 766)
Gabriela HRNČÍROVÁ tajomník, klubové dni
Oľga MIHÁLOVÁ hospodárka - tel.č.: 02/432 939 40
Ľubomír HUTTER člen, turistika a šport
Zlatica MIKULOVIČOVÁ členka, spoločenské akcie

Poznámka: Rekreácie, zájazdy, rehabilitáciu a kultúru zabezpečuje Výbor KK spoločne.

Revízna komisia Kardioklubu

JUDr. Tatiana  JAKUBCOVÁ predsedníčka
Mgr. Daniela  KLOCHÁŇOVÁ členka
Otília  ZELOVÁ

členka

Výbor Kardioklubu a Revízna komisia Kardioklubu boli zvolené na Výročnej členskej schôdzi konanej 20. februára 2020. Voľba predsedu a podpredsedu výboru, voľba predsedu revíznej komisie a rozdelenie funkcií ostatným členom výboru sa uskutočnila na schôdzi výboru 26. mája 2020.

Redakčná rada Kardioklubu

Mgr. Alena  KARŠAYOVÁ vedúca
PhDr. Sidónia  BEZÁKOVÁ členka
Marta DAROVCOVÁ členka
Ing. Milica KULÍKOVÁ  členka
Ing. Alina  PRIGANCOVÁ, CSc. členka

Kronikárka Kardioklubu

  • Ing. arch. Marta  ŠÍMOVÁ

Kardioklub pri NÚSCH, a. s.

Archív

Posedenie ku "Dňu matiek" dňa 17. mája 2018, aj s účasťou generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok