Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Kardioklub pri NÚSCH, a.s.

Dôležité informácie

Výbor Kardioklubu ďalej rozhodol, že v druhom polroku 2020 nebude organizovať spoločnú návštevu kultúrnych podujatí. Zároveň rozhodol, že podporí individuálnu návštevu kultúrnych podujatí členov poskytnutím príspevku. Člen predloží výboru lístok/vstupenku z kultúrneho predstavenia, najviac na 3 rôzne predstavenia, ktoré navštívil (divadlo, kino, koncert, výstava) v  období od 16.09. do 30.11.2020. Vstupenku/vstupenky treba predložiť do 03.12.2020. Príspevok z rozpočtu Kardioklubu činí 3,- €/vstupenka. Prajeme príjemný kultúrny zážitok.

 

Výbor Kardioklubu 

Ing. Marcela  GATCIOVÁ predsedníčka
Ing. Emanuel  ŠTIBRANÝ tajomník
Oľga MIHÁLOVÁ hospodárka - tel.č.: 02/432 939 40
Gabriela HRNČÍROVÁ členka, klubové dni
Valéria MALÍKOVÁ členka, turistika a šport
Zlatica MIKULOVIČOVÁ členka, spoločenské akcie

Poznámka: Rekreácie, zájazdy, rehabilitáciu a kultúru zabezpečuje Výbor KK spoločne.

Revízna komisia Kardioklubu

JUDr. Tatiana  JAKUBCOVÁ predsedníčka
Mgr. Daniela  KLOCHÁŇOVÁ členka
Otília  ZELOVÁ

členka

Výbor Kardioklubu a Revízna komisia Kardioklubu boli zvolené na Výročnej členskej schôdzi konanej 23. februára 2012. Voľba predsedu a podpredsedu výboru, voľba predsedu revíznej komisie a rozdelenie funkcií ostatným členom výboru sa uskutočnila na schôdzi výboru 8. marca 2012.

Redakčná rada Kardioklubu

Mgr. Alena  KARŠAYOVÁ vedúca
PhDr. Sidónia  BEZÁKOVÁ členka
Marta DAROVCOVÁ členka
Ing. Milica KULÍKOVÁ  členka
Ing. Alina  PRIGANCOVÁ, CSc. členka

Kronikárky Kardioklubu

  • Ing. arch. Marta  ŠÍMOVÁ
  • Ing. Anna  ŠEBOKOVÁ

Kardioklub pri NÚSCH, a. s.

Archív

Posedenie ku "Dňu matiek" dňa 17. mája 2018, aj s účasťou generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok