Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Hodnotenie kvality

Ako nás hodnotia naši partneri

Podľa zákona 581/2004 o zdravotných poisťovniach je každá poisťovňa povinná vyhodnocovať kvalitu poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií indikátorov kvality. Tie vypracúva ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými poisťovňami a slúžia na monitorovanie vybratých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou tohto hodnotenia je aj hodnotenie samotnými pacientmi.

Podľa hodnotenia najväčšej poisťovne na Slovensku, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, sme sa umiestnili na prvom mieste v rebríčku kvality nemocníc Slovenska.

Poradie nemocníc
Poradie nemocníc

Rovnaké umiestnenie získal náš ústav aj za rok 2005.

Ako nás hodnotia naši pacienti

V záujme získania spätnej väzby od pacientov monitorujeme spokojnosť pacientov. Na monitorovanie využívame systém anonymných dotazníkov. Získané výsledky analyzujeme a využívame pre prijatie opatrení na ďalšie zlepšovanie zdravotníckej starostlivosti a súvisiacich služieb. Hodnotenia vychádzajú pre náš ústav priaznivo, čo ilustrujú vybrané príklady z hodnotenia za rok 2006 i trend podaných sťažností pacientov v rokoch 2005 a 2006.

Spokojnosť s prístupom ošetrujúceho lekára
Spokojnosť s prístupom ošetrujúceho lekára
Spokojnosť s prístupom zdravotnej sestry
Spokojnosť s prístupom zdravotnej sestry
Počet sťažností pacientov
Počet sťažností pacientov


  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok