Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Popis činnosti

Ambulancia FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu u pacientov s ochorením srdca s pridruženým ochorením pohybového systému, prednostne pacientov NÚSCH, a.s.

Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie pri funkčných vertebrogénnych poruchách, vybraných neurologických ochoreniach, chrbtice, svalov, postihnutí kĺbov končatín. Zaoberá sa edukáciou u pacientov v rámci sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení a stanovením krátkodobých plánov pohybového režimu.

Fyzioterapeut

PhDr. Katarína Melicherčíková

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 319 - primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

tel.: + 421 2 59 320 317 - vedúca fyzioterapeutka

tel.: + 421 2 59 320 320 - možnosť objednať sa telefonicky

Ordinačné hodiny

utorok a streda 9,00 13,00 MUDr. Ing. Katarína Sládeková
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok