Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Fotogaléria

Exteriér ústavu

V areáli NÚSCH, a.s., v súčasnosti prebieha výstavba Detského kardiocentra a Diagnostického centra.

Stavba

NÚSCH, a.s., rozširuje svoje aktivity v rámci diagnostiky a liečby ochorení srdca a ciev formou prístavby Diagnostického a vedecko-výskumného centra. V novej prístavbe ako samostatný objekt budú priestory pre Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Oddelenie porúch rytmu a kardiostimulácie, ako aj nové katetrizačné sály a ambulancie. Nebude chýbať ani heliport. Nová prístavba diagnostického centra bude mostom prepojená s existujúcim objektom.

Ďalšou dominantou komplexu NÚSCH, a.s., sa stane nový pavilón Detského kardiocentra. Svojím architektonickým riešením a moderným prístrojový vybavením, bude jedným z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe. Súčasná výstavba parkovacieho domu prinesie viac pohodlia pre pacientov aj personál.

Vizualizácia

Pôvodný exteriér NÚSCH, a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok