Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Etická komisia

Zloženie Etickej komisie NÚSCH, a.s., pre funkčné obdobie
2019 až 2022

Predsedníčka: MUDr. Dana Škultétyová, PhD.
(tel.: 02/59 320 281, email: dana.skultetyova@nusch.sk)                                                         

Tajomníčka: Mgr. Marta Hartonová
(tel.: 02/59 320 566, email: marta.hartonova@nusch.sk)                                                              

Členovia:

 • doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
 • doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.                                                    
 • Mgr. Ladislav Krechňák                                 
 • RNDr. Katarína Machajová
 • PharmDr. Slávka Porubcová
 • MUDr. Ján Postulka, ml.                                                                     
 • PhDr. Oľga Sekaninová
 • MUDr. Lýdia Schillerová
 • Ing. Zuzana Totkovičová
 • MUDr. Artemiou Panagiotis, PhD.


Termíny zasadnutí Etickej komisie NÚSCH, a.s., v roku 2022:

 • 08.02.2022
 • 12.04.2022
 • 14.06.2022
 • 06.09.2022
 • 08.11.2022

 Všetky zasadnutia EK začínajú o 13:30 hod.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok