Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Darujte krv

DARUJME KRV

Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc a láskavosť.

Aj naše špičkové zdravotnícke zariadenie NÚSCH, a.s., potrebuje krv pre svojich pacientov.

 
Dávame do pozornosti informácie pre vás - už zaočkovaných a po prekonaní infekcie COVID-19.

Môžete darovať krv, ak ste: 

- 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA vakcínou

- 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

- 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola 1. dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19

 
ďalej

- s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami


Je vhodné, aby darca uvedené skutočnosti dokladoval.


Link na webovú stránku NTS SR s oficiálnymi aktuálne platnými informáciami pre darcov krvi týkajúcimi sa COVID-19:

http://www.ntssr.sk/602/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-sars-cov2


Darovať krv pre NÚSCH, a.s., môžu priatelia ústavu kdekoľvek na najbližšom pracovisku NTS SR.


Ak môžeme, pomôžme a darujme krv.

ĎAKUJEME.

Ďalšie informácie:

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok