Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Darujte krv

DARUJME KRV

Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc a láskavosť.

Aj naše špičkové zdravotnícke zariadenie NÚSCH, a.s., potrebuje krv pre svojich pacientov.

Link na webovú stránku NTS SR s oficiálnymi aktuálne platnými informáciami pre darcov krvi týkajúcimi sa COVID-19:

https://www.ntssr.sk/653/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-sars-cov2

Darovať krv pre NÚSCH, a.s., môžu priatelia ústavu kdekoľvek na najbližšom pracovisku NTS SR.


Ak môžme, pomôžme a darujme krv.

ĎAKUJEME.

Ďalšie informácie:

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok