Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Arytmologické ambulancie

Arytmologická ambulancia 1

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Bohuslava Čalfová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 255

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Arytmologická ambulancia 2

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Bc. Soňa Pápayová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 254

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  


Arytmologická ambulancia 3

Popis činnosti

Arytmologické ambulancie indikujú implantáciu trvalého kardiostimulátora a jeho typu používajúc neinvazívnu arytmologickú diagnostiku. Zaisťujú follov up pacientov s implantovaným kardiostimulátorom a defibrilátorom, riešia ich poruchy. Vykonávajú farmakologické kardioverzie u pacientov s tachyarytmiami a inými poruchami rytmu. Indikujú elektrofyziologické vyšetrenie, resynchronizačnú liečbu, katétrovú liečbu porúch rytmu.

Sestra

Martina Bielčiková

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 354

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok 7,00 15,30  
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok