Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

23. výročie 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku

22. 3. 2021

Pripomíname si 23. výročie 1. úspešnej transplantácie srdca
na Slovensku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., má za sebou 399 úspešných transplantácií srdca.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), Bratislava si pripomína už 23. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina „Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.

V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 399 úspešných transplantácií srdca (384 dospelých pacientov a 15 detí).NÚSCH, a.s., tiež  prebral do dlhodobej starostlivosti  58 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2020 bolo na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov.

          NÚSCH, a.s., počas pandémie COVID-19 úspešne zrealizoval 20 transplantácií srdca. V roku 2020 celkovo 25 transplantácií. Ide o najvyšší počet transplantácií srdca v porovnaní s minulými rokmi. Štyri srdcia darcov boli zo susednej Českej republiky. V roku 2021 NÚSCH, a.s., zrealizoval zatiaľ 1 transplantáciu srdca.

„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. Počas roka 2020 bolo ohlásených 48 potenciálnych darcov srdca.

V rámci realizácie transplantačného programu úzko spolupracujú:

  • Klinika kardiochirurgie NÚSCH, a.s., pod vedením prednostu MUDr. Michala Hulmana, PhD.
  • Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s., pod vedením primárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH, a.s., pod vedením primárky MUDr. Ingrid Olejárovej, PhD., MPH
  • Ďalšie pracoviská NÚSCH, a.s., a iné zdravotnícke zariadenia


NÚSCH,
 a.s., je jediné pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie srdca.

Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu. Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať. K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej Kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika Karola Šišku. Na tomto pracovisku vykonali prvú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25. transplantácia srdca na svete vôbec.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok