Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NÚSCH, a.s., v TV JOJ

23. 6. 2020

Dňa 23.06.2020 bol hosťom v live „Ranných novinách“ TV JOJ pán prednosta Kliniky kardiochirurgie LF UK, LF SZU a NÚSCH, a.s., MUDr. Michal Hulman, PhD.
Témou rozhovoru bola transplantácia srdca.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok