Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Nový špičkový CT prístroj

28. 5. 2019

Nový špičkový CT prístroj má NÚSCH, a.s. Tomograf najnovšej generácie, ktorý bude využívať  Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie, uviedli do prevádzky ministerka zdravotníctva SR Doc. MUDr. Andrea Kalavská, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Mongi Msolly, MBA a primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie MUDr. Juraj Grebáč.

CT prístroj, ktorý je špecializovaný na vyšetrenia srdca a ciev, umožňuje zobraziť všetky časti tela s mimoriadnou kvalitou. Takýchto CT prístrojov je v Európe nainštalovaných len 7.

Reportáž odvysielaná na TA3.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok