Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

10 rokov TAVI

20. 5. 2019

Pri príležitosti "10 rokov transkatétrovej implantácie aortálnej bioprotézy v NÚSCH, a.s.," sa dňa 30.5.2019 uskutočnilo podujatie pre kardiológov a internistov so záujmom o kardiológiu. Konalo sa v kongresovom centre hotela Gate One v Bratislave. Koordinátorom podujatia bol primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a.s., MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

Program

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok