Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

4. Slovenský kardiochirurgický kongres

8. 4. 2019

V dňoch 9. - 10. mája 2019 sa konal 4. Slovenský kardiochirurgický kongres s medzinárodnou účasťou (Demänovská dolina, hotel Chopok).

Organizátorom kongresu bol PSCHS pod vedením MUDr. Michala Hulmana, PhD., prednostu Kliniky kardiochirurgie a primára Oddelenia kardiochirurgie NÚSCH, a.s.

Na kongrese si vymenili skúsenosti lekári z kardiochirugie, tak dospelej, ako aj detskej. Nechýbali ani prednášky o nových trendoch v kardiochirurgii, miniinvazívne prístupy v kardiochirurgii – skúsenosti lekárov z NÚSCH, a. s.

Viac informácií na www.skchk.sk.

SKCHK 2019

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok