Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

44. angiologické dni s medzinárodnou účasťou v Prahe

4. 3. 2019

V dňoch 28.02.2019 - 02.03.2019 sa v Prahe konal už 44. medzinárodný angiologický kongres, ktorého hlavnou náplňou je cievna medicína. V rámci kongresu sa uskutočnili priame prenosy rôznych katetrizačných výkonov. Po prvýkrát v histórii tohto kongresu sa na priamych prenosoch zúčastnil aj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava (NÚSCH, a.s.). MUDr. Petr Vařejka, CSc. spolu s MUDr. Štefanom Patakym z Oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH, a.s., počas dvoch “live prenosov” prezentovali endovaskulárne výkony na žilovom, ako aj na tepnovom systéme. 44. angiologické dni v Prahe nadviazali na všetky predchádzajúce úspešné ročníky a špičkoví odborníci sa navzájom podelili o svoje bohaté skúsenosti z oblasti cievnej medicíny.

Atmosféru priblížil príspevok Slovenského rozhlasu (vypočuť si ho môžete TU) a článok s videom agentúry SITA.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok