Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Seminár organizovaný farmaceutmi Nemocničnej lekárne, NÚSCH, a.s.

21. 2. 2019

21. februára 2019 o 16:45 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a.s., uskutočnil už piaty seminár organizovaný farmaceutmi Nemocničnej lekárne určený pre farmaceutov z Bratislavy a blízkeho okolia so záujmom o klinicko-farmaceutické činnosti.

Téma seminára bola „Liekmi indukované poškodenie uropoetického systému."

Tému si spracovala a odprezentovala klinická farmaceutka PharmDr. Anna Oleárová, PhD., ktorá pracuje na oddelení klinickej farmakológie v UNB Ružinov.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok