Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Satelitné sympózium

24. 1. 2019

V dňoch 18. a 19. januára 2019 sa v Bratislave uskutočnilo Satelitné sympózium Pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny  organizované  spolu s Internal meeting-om Sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti Slovenskej pediatrickej spoločnosti  v spolupráci s Americko-rakúskou nadáciou (AAF) a Detskou nemocnicou - Children´s Hospital of Philadelphia. Táto nemocnica patrí k svetovým lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pediatrii.  

Podujatie otvorila doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primárka  Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Prednášajúcimi boli lekári Dr. Wallis T Muhly a Dr. Paul Sticker.

Hlavné témy podujatia: obtiažna intubácia, analgézia a organizácia transfúzii u detí, anestézia pri kraniofaciálnej chirurgii, regionálna anestézia a protokoly pre optimálnu perioperačnú starostlivosť.

Dr. Wallis T Muhly a Dr. Paul Sticker navštívili v rámci satelitného sympózia Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. a oboznámili sa s kvalitou poskytovanej starostlivosti, ako i s plánmi jej zlepšenia po dokončení rozostaveného pavilónu Detského kardiocentra NÚSCH, a.s.

Satelitné sympózium je jednou z viacerých aktivít dlhoročnej spolupráce Detského kardiocentra, NÚSCH, a. s. a Children´s Hospital of Philadelphia. K nim patria aj videokonferencie slúžiace na konzultáciu komplexných medicínskych prípadov, stáže lekárov a sestier vo Philadelphii a pracovné návštevy expertov z americkej nemocnice  v Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

Aktivity sú vo významnej miere podporované Veľvyslanectvom USA v Bratislave a Nadáciou Detského kardiocentra.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok