Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NÚSCH, a.s., v Dámskom klube STV

16. 1. 2019

21.1.2019 NÚSCH, a.s., live v Dámskom klube STV

Hosťom relácie bola vedúca sestra PhDr. GabrielaŠuttová z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca. ❤️

Téma: prevencia pred dekubitmi

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok