Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Pripojenie na internet cez Wi-Fi v NÚSCH, a.s. sa stalo realitou

27. 6. 2011

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) ponúka našim pacientom už aj možnosť pripojenia na internet prostredníctvom Wi-Fi. Túto službu je možné využívať počas hospitalizácie, čo určite ocenia nielen samotní pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci.

Z histórie Wi-Fi vyplýva, že bolo navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia a lokálne siete. Dnes sa však často používa na pripojenie k internetu. Umožňuje osobe so zariadením s bezdrôtovým adaptérom (PC, notebook, PDA) pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu. Názov Wi-Fi je vlastne slovná hračka ku Hi-Fi - high fidelity ("vysoká vernosť"), čo by sa dalo aplikovať ako skratka ku wireless fidelity - "bezdrôtová vernosť". Názov však v skutočnosti skratkou nie je.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok