Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Detské kardiocentrum dostalo šek na zakúpenie špeciálneho nosidla s transportérom a finančnú hotovosť od dôchodcov z Bratislavy

1. 6. 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v priestoroch Detského kardiocentra (DKC) na Kramároch v Bratislave stretlo po roku opäť veľa ľudí s dobrým srdcom, aby potešili choré deti a spríjemnili im tak pobyt v nemocnici.

V tomto roku sa stretnutie uskutočnilo už po piatykrát za finančnej podpory štedrého sponzora - farmaceutickej spoločnosti Sanofi a Zentiva. Zástupkyňa Sanofi a Zentiva Ing. Beata Kujanová odovzdala námestníkovi generálneho riaditeľa pre pracovisko DKC a primárovi Kardiologického oddelenia DKC MUDr. Mariánovi Hrebíkovi, MPH symbolický šek, z ktorého finančný výťažok bude použitý na zakúpenie nosidla s transportérom vo výške 2500 eur.

Finančný dar pre DKC venoval aj manželský dôchodcovský pár z Bratislavy. „Chceli sme aspoň takýmto spôsobom pomôcť chorým deťom. Peniaze sa im určite zídu na zakúpenie alebo dofinancovanie prístroja, či nejakej zdravotníckej pomôcky,“ uviedli manželia Krajačičoví. Dar mali odovzdať osobne, ale zdravotné problémy im nedovolili sa podujatia zúčastniť. "Deťom posielame srdečné pozdravy a zo srdca im želáme skoré uzdravenie a skorý návrat domov. Zároveň vyzývame, aby ani ostatným nebol svet chorých detí ľahostajný, a aby prispeli na dobrú vec," odkázali Pavlínka a Alojz Krajačičoví.

K MDD prišiel deťom popriať najmä veľa zdravia i generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Ing. Mongi Msolly, MBA, ktorý vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa o choré deti starajú a takisto sponzorovi, bez ktorého by sa toto krásne podujatie neuskutočnilo.

Záštitu nad akciou prevzal herec Janko Króner.

Medzi detičky prišli aj tento rok milí hostia – herec Ján Króner, operný spevák Martin Babjak, hokejisti Slovana Bratislava a Detské divadielko. 

Deň detí medzi srdiečkami už tradične podporila farmaceutická spoločnosť Sanofi a Zentiva, ktorá okrem spomenutého symbolického šeku na zakúpenie potrebného prístroja sponzorsky zabezpečila i nákup hračiek. Osobitné poďakovanie patrí generálnej riaditeľke Sanofi a Zentiva PharmDr. Milici Molitorisovej a manažérke pre komunikáciu Ing. Beate Kujanovej.

Poďakovanie patrí i firme Dráčik Duvi, ktorá deťom venovala malé reklamné darčeky.

Ďakujeme i námestníkovi generálneho riaditeľa pre pracovisko DKC a primárovi Kardiologického oddelenia DKC MUDr. Mariánovi Hrebíkovi a námestníčke pre ošetrovateľstvo NÚSCH, a.s. a pracovisko DKC PhDr. Oľge Sekaninovej za podporu podujatia a ich pozitívny prístup, ako aj celému personálu DKC.

Zo srdca ďakujeme!

Súvisiace články:

Autor fotografií: Vladimír Benko

Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami

Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami

Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami Deň detí medzi srdiečkami

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok