Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

IV. angiologický deň NÚSCH, a.s.

27. 4. 2011

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) usporiada v spolupráci s pracovnou skupinou periférnej cirkulácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti a so Slovenskou angiologickou spoločnosťou IV. angiologický deň Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. .

Termín konania: 27. mája 2011 (piatok)

Miesto konania: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava, konferenčná sála (-2. poschodie)

Viac v pozvánke.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok