Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Lekár anesteziológ

30. 3. 2010

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37, prijme do pracovného pomeru lekára anesteziológa na Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie (LF) so špecializáciou anesteziológia a resuscitácia alebo anesteziológia a intenzívna medicína,
  • 3-ročná prax v odbore.

Informácie na t.č. 02/59320242, Bc. Orlíková, e-mail: orlikova@nusch.sk.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok