Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka

21. 10. 2009

Viac informácií v sekcii verejné obstarávanie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok