Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Prvá perkutánna implantácia aortálnej chlopne na Slovensku

24. 4. 2009

21. apríla 2009 tím pod vedením primára MUDr. Viliama Fridricha PhD. implantoval po prvý krát na Slovensku pacientom s aortálnou stenózou perkutánnou cestou aortálnu chlopňu.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok