Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Transformácia ústavu

1. 1. 2006

Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb sa dňom 1. 1. 2006 transformoval na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok