Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

DÁMSKY KLUB RTVS

16. 12. 2022

"STOP DEKUBITOM"

Svetový deň prevencie preležanín, odborne dekubitov, každoročne pripadá na tretí novembrový štvrtok. Aj v tomto roku upozorňuje iniciatíva EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) na potrebu lepšej prevencie preležanín u ležiacich pacientov so sprievodným sloganom: „Stop dekubitom.” Odhaduje sa, že komplexná starostlivosť o pacienta na lôžku môže pomôcť zamedziť vzniku preležanín v miere 80 až 95 percent prípadov. Odborníci upozorňujú, že je nevyhnutné dbať na prevenciu, ako sú polohovanie, použitie antidekubitných pomôcok, zvýšená pozornosť ohľadom hygieny a voľba správnych hygienických pomôcok, ako aj výživa a hydratácia pacienta.

O tejto téme porozprávala 07.12.2022 live v Dámskom klube RTVS pani námestníčka GR pre ošetrovateľstvo NÚSCH, a.s., PhDr. Gabika Šuttová

Link na rozhovor - od 13:49:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/372982#832

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok