Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Sinisa Gradinac: prednáška

10. 4. 2007

Pozvánka na jedenástu prednášku pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a deviatu Novartis Lecture.

Viac informácií v sekcii semináre: Sinisa Gradinac: prednáška

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok