Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

1. miesto v rebríčku kvality nemocníc

30. 5. 2007

Podľa hodnotenia poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. umiestnil v rebríčku kvality na prvom mieste.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok