Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

6. 9. 2021

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Podľa VYHLÁŠKY ÚVZ SR č. 238/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (platná od 12. augusta 2021), je zdravotnícke zariadenie povinné zabezpečiť zákaz návštev pri všetkých stupňoch COVID automatu (1.- 5. stupeň), resp. pri všetkých farbách COVID automatu (zelená až čierna).

Obmedzenia sa nevzťahujú na návštevy:

 • kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania
 • pacientov ťažko chorých a umierajúcich, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť
 • osôb: 1-očkovaných
  a) najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  b) najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  c) najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

                     2- ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

                     3- testovaných (s RT-PCR testom nie starším ako 72 hod., s antigénovým testom nie starším ako 24 hod.). Deti do 12 rokov môžu prísť bez testu.

Tieto výnimky sa preukazujú potvrdením v papierovej forme alebo aj digitálnym COVID pasom.

Zamestnanci NÚSCH, a.s., majú právo  kontrolovať tieto potvrdenia pri vstupe na oddelenie, resp. nahliadnuť do týchto dokumentov, vrátane dokladov identity (OP).

Pri návšteve sa vyžaduje prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk pri vstupe na oddelenie.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok