Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

14. 5. 2021

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19


Návštevy sa realizujú za dodržiavania týchto proti-epidemických opatrení:

1. pri vstupe na oddelenie preukázať doklad o výnimke zo zákazu návštev

2. vstup majú max. 2 osoby k jednému pacientovi

3. používať  respirátor FPP2 počas celej doby návštevných hodín

4. vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pred vstupom na oddelenie a po odchode

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok