Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Pomoc Ukrajine

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o viac ako 40-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.LogoDKC

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Upozornenia

Z dôvodu preventívnych opatrení týkajúcich sa eliminácie rizika potenciálne životohrozujúcich nozokomiálnych infekcií u našich pacientov, nie je povolený v priestoroch ústavu pobyt osobám, ktoré nie sú v zdravotno-liečebnom režime. Pobyt je možný na nevyhnutnú dobu iba osobám doprevádzajúcich ambulantných pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. 


V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie (len kapitovaní pacienti).V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom sestru Závodnej ambulancie Adrianu Jánošovú na adriana.janosova@nusch.sk.

Novinky

6. 5. 2022

CME SEMINÁRE

Vedecká rada NÚSCH, a.s., priamo podporuje a zabezpečuje kontinuálne neinštitucionálne vzdelávanie v oblasti kardiovaskulárnej medicíny pre lekárov aj sestry organizovaním pravidelných celoústavných seminárov. Konajú sa v priestoroch Kongresovej sály na -2. poschodí a začínajú vždy o 14.30 hod. Účasť je otvorená a bezplatná aj pre odbornú verejnosť mimo NÚSCH, a.s. Aktuálny program CME seminárov nájdete TU

3. 5. 2022

NÁVŠTEVY v NÚSCH, a.s.

Pre priaznivý vývoj epidemickej situácie v NÚSCH, a.s., sa opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach nemocnice.
Hospitalizovaných pacientov je možné navštevovať počas víkendových dní v čase platných návštevných hodín (15:00-17:00). Výnimkou sú Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Oddelenie kardiochirurgie, kde sú návštevy naďalej zakázané. U návštev aj sprevádzajúcich osôb je stále podmienený vstup na oddelenia prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. Ďakujeme za pochopenie.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

IČO: 35 971 126
DIČ: 2022105107
IBAN: SK97 0200 0000 0000 2633 0112

Sledujte nás
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok