Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry a sanitárov

Staňte sa súčasťou tímu odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., (NÚSCH, a.s.) so sídlom v Bratislave poskytuje komplexné zdravotnícke služby v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie ochorení srdca a ciev v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami kardiovaskulárnej medicíny. Má štatút zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou, opiera sa o viac ako 40-ročnú tradíciu. Chcem sa dozvedieť viac...

Od 1. januára 2009 je súčasťou NÚSCH, a.s., aj Detské kardiocentrum.LogoDKC

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Pre pacientov NÚSCH, a.s., objednaných na ambulantné vyšetrenie:

Vážení pacienti objednaní na ambulantné vyšetrenie, dovoľte, aby sme Vás v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou informovali o potrebe zavedenia tzv. „OTP režimu" pri návšteve  ambulancií. Znamená to, že je potrebné, aby ste sa pri vstupe do budov v čase Vášho ambulantného vyšetrenia preukázali jedným z nasledovných potvrdení v súvislosti s COVID-19:

„OTP režim" - výlučne osoby • plne zaočkované • alebo testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu, antigénový test 48 hod. od odberu • alebo ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Návštevy v NÚSCH, a.s., sú od 20.10.2021 zakázané. 

Výnimku z tohto zákazu majú iba návštevy:

  •  kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania  
  •  ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť

Pri plánovaných hospitalizáciách NÚSCH, a.s., vyžaduje RT-PCR negatívny test, a to nie starší ako 72 hodín. Rovnako pri akútnych hospitalizáciách musia byť pacienti otestovaní.

Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov, aby nevstupovali do budovy NÚSCH, a.s., ak majú príznaky infektu dýchacích ciest.

Skupinové cvičenia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení NÚSCH, a.s. (externí klienti), sú až do odvolania zrušené.

Za pochopenie ďakujeme.

NÚSCH, a.s., si v roku 2021 pripomína 23. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s. a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Upozornenia

Z dôvodu preventívnych opatrení týkajúcich sa eliminácie rizika potenciálne životohrozujúcich nozokomiálnych infekcií u našich pacientov, nie je povolený v priestoroch ústavu pobyt osobám, ktoré nie sú v zdravotno-liečebnom režime. Pobyt je možný na nevyhnutnú dobu iba osobám doprevádzajúcich ambulantných pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. 


V čase od 13.30 do 15.00 hod. je možné získať informácie telefonicky, objednať sa na vyšetrenie a konzultáciu do Závodnej ambulancie (len kapitovaní pacienti).V prípade záujmu o predpísanie liekov, kontaktujte emailom sestru Závodnej ambulancie Adrianu Jánošovú na adriana.janosova@nusch.sk.

Novinky

14. 1. 2022

Dámsky klub STV

Hosťom v štúdiu Dámskeho klubu STV bola dňa 13.01.2022 MUDr. Stanislava Remišová - kardiologička z Ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s. Témou rozhovoru bol zápal srdcového svalu.

12. 1. 2022

Prelomová operácia

V USA transplantovali pacientovi srdce prasaťa. Ide o prelom v medicíne, ktorý by jedného dňa mohol pomôcť vyriešiť obrovský nedostatok ľudských orgánov od darcov. Viac informácií TU.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Telefón

+421 2 59 320 111

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok